top of page
image (1).png

Vidzemes inovāciju nedēļa “Raiņa kvartālā”


 

Mākslīgais intelekts (MI) šodien ir ne tikai tehnoloģiju pasaulē bieži lietots termins, bet tā ietekme maina teju visas industrijas. Šīs tehnoloģijas straujais attīstības temps un plašā pielietojamība radīja ideālu sinerģiju ar Vidzemes inovāciju nedēļas virstēmu – dažādību. Pasākuma galvenais uzsvars tika likts uz mākslīgā intelekta daudzveidību un tā potenciālu radīt pozitīvas pārmaiņas dažādās nozarēs.

 

Eksperti no informāciju tehnoloģiju, mārketinga un dizaina, medicīnas, mākslas un mūzikas jomām pulcējās, lai dalītos ar savām zināšanām, pieredzi un ieskatu par mākslīgā intelekta tehnoloģijām. Šī bija ne tikai iespēja apmeklētājiem iegūt jaunas zināšanas, bet arī brīdis, lai gūtu ieskatu, kā MI var pielāgot un integrēt praktiskos, ikdienā aktuālos uzdevumos.

 

Aleksis Kālis atklāja pasākumu, ieskicējot pamatus par mākslīgo intelektu, tā attīstību un potenciālu. Viņa ievadvārdi lika pamatu dziļākai izpratnei par MI tehnoloģijām un to, kā tās var tikt izmantotas mūsu labā.

 

Charles Bušmanis dalījās ar pieredzi, kā mākslīgais intelekts kļūst par neaizstājamu palīgu un kolēģi ikdienas darbos, atklājot MI spēju veiksmīgi integrēties dažādos darba procesos un atvieglot ikdienas procesus.

 

Victor Barzana prezentācija bija veltīta mākslīgā intelekta izmantošanai kodēšanā, demonstrējot, kā MI var uzlabot programmatūras izstrādes efektivitāti un kvalitāti.

 

Sergio Uribe, radiologs ar plašu pieredzi, atklāja mākslīgā intelekta ieguldījumu medicīnā, specifiskāk zobārstniecībā. Viņa stāsts parādīja, kā MI palīdz precīzāk diagnosticēt un plānot ārstēšanu, uzlabojot pacientu aprūpes kvalitāti.

 

Viktorija Grappa, savukārt, dalījās ar aizraujošu stāstu par savu ceļu mākslā, izmantojot mākslīgo intelektu. Viņas prezentācija atspoguļoja MI augošo potenciālu mākslas radīšanā,  paverot jaunus horizontus un iespējas radošajā izpausmē.

 

Pasākumu noslēdza Aigars Reiters, kurš ar praktiskām aktivitātēm parādīja mākslīgā intelekta spējas mūzikas radīšanā. Viņa demonstrācijas uzskatāmi parādīja, cik advancēti ir šodienas MI risinājumi un kā tie var padarīt mūzikas veidošanu pieejamāku plašākam auditorijām.

 

Paldies visiem ekspertiem, kuri dalījās ar savām zināšanām, pieredzi un ieteikumiem. Liels paldies arī ikvienam, kas ieradās, par aktīvu līdzdalību un interesi. Šis pasākums vēlreiz apliecināja, ka mākslīgais intelekts ir ne tikai tehnoloģija nākotnei, bet arī spēcīgs rīks, kas jau šodien veido mūsu ikdienu.

 

Tiekamies nākamajā pasākumā!Comments


bottom of page