top of page
image (1).png

No ražošanas rūpnīcas līdz Radošo un digitālo industriju centram


Noslēgušies astoņus mēnešus ilgušie intensīvie būvdarbi topošajā Cēsu radošajā un digitālajā kvartālā “Rainis”. 29. decembrī ekspluatācijā tika pieņemta pirmā renovētā ēka Raiņa ielā 25, kas pārtapusi no ražošanas vienības par inovatīvu radošo un digitālo industriju centru. Šis notikums atzīmē nozīmīgu attīstības soli gan Cēsu pilsētai, gan radošo un digitālo industriju sektoram.


Cēsīs darbojas vairāk nekā 327 radošie uzņēmumi un jaunais 945 kvadrātmetrus lielais centrs ar biroju telpām, kopstrādi, telpu ēdinātājam un studijām kļūs par svarīgu stimulu radošo ideju un digitālo inovāciju attīstīšanai. Tā ietekme būs jūtama gan pilsētas ekonomikā, gan kultūras dzīvē, veicinot jaunu darba vietu radīšanu, nodrošinot jaunus pakalpojumus, kā arī uzņēmējdarbības un sadarbības iespējas.


Janvāra otrajā pusē paredzēts rīkot nomas izsoli, kas sniegs iespēju uzņēmējiem kļūt par šī jaunā centra daļu. Plašāka informācija par izsoli un tās nosacījumiem drīzumā tiks publicēta Cēsu novada pašvaldības un kvartāla komunikācijas kanālos. Paralēli tiek strādāts pie Raiņa ielas 27 ēkas projektēšanas, lai radītu to par vietu gan uzņēmējdarbībai, gan mākslai, kā arī tiek meklēti risinājumi finansējuma piesaistīšanai trešajai ēkai kvartālā, kas paredzēta mākslas izglītībai. 


Raiņa kvartāla attīstība ir veikta atvērti un iekļaujoši, piedāvājot Cēsu iedzīvotājiem un interesentiem iespēju aktīvi piedalīties tā nākotnes veidošanā. Tas ir veicinājis vērtīgu dialogu starp projektu vadītājiem un sabiedrību, veidojot kvartālu, kas atspoguļo plašāku sabiedrības interešu un vajadzību klāstu. Kvartāls “Rainis” ne tikai piedāvā jaunas iespējas un pakalpojumus, bet arī kļūst par dzīvotspējīgu un radošu pilsētas daļu, apliecinot Cēsu pilsētas apņemšanos iesaistīt iedzīvotājus svarīgu lēmumu pieņemšanā. 


Kvartāls “Rainis” ir viens no Cēsu pilsētas attīstības projektiem, kas apvieno vēsturi, mākslu un modernas tehnoloģijas, radot jaunu, inovatīvu vidi uzņēmējdarbībai, kultūrai un sabiedrības integrācijai. 


Radošās industrijas: 

Aktivitātes, kas balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un kuras, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību un radīt darba vietas. Radošās industrijas rada, attīsta, ražo, izmanto, izrāda, izplata, saglabā produktus, kam piemīt ekonomiska, kultūras un/vai izklaides vērtība (Kultūras Ministrija). Projekts īstenots "Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā IV kārta" (projekta identifikācijas Nr.5.6.2.0/22/I/004) norises laikā, kas īstenots "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" gaitā.


"Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai"
Comentários


bottom of page