top of page
image (1).png

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju: inovācijas un ilgtspējība

No 18. oktobra līdz 20. oktobrim Radošā un digitālā kvartāla “Rainis” komandas pārstāves un Cēsu novada pašvaldības pārstāves no Vides un klimata neitralitātes nodaļas devās pieredzes apmaiņas braucienā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Pieredzes apmaiņa aprites ekonomikas principu ieviešanai, sabiedrības iesaistei un bioreģiona idejas attīstīšanai" ietvaros uz Helsinkiem (Somija).

Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļas vides projektu vadītāja Zane Pīpkalēja, LIFE īstenotā projekta "Atkritumi kā resursi" koordinatore Daina Tērauda, LIFE projekta "Atkritumi kā resursi" bezatkritumu kvartāla vadītāja un aktivitāšu koordinatore Lāsma Ozola, radošo un digitālo kvartālu komunikācijas speciāliste Linda Broka un Projektu ieviešanas, uzraudzības nodaļas kultūras un starptautisko projektu vadītāja Līna Bērziņa kopīgi devās uz Somiju, lai iedvesmotos, kā arī dalītos pieredzē ar Helsinku Uusimaa reģiona pārstāvjiem par viņu īstenotajām inovatīvajām iniciatīvām.


Vizītes laikā pārstāves viesojās Somijas lielākajā pārstrādes centrā, kura platība ir 3000 kvadrātmetri. Centra platība ir sadalīta dažādām funkcijām, kas ietver šķirošanas centru, šūšanas telpu un dažādas darbnīcas, tai skaitā meistaru servisu Näprä. Šāds veikals ir lielisks piemērs ilgtspējīgas un inovatīvas pieejas izpausmei patēriņa precēm un resursu otrreizējai izmantošanai.


Komanda apmeklēja arī Jalotus kopienu Keravas reģionā. Tika pārrunātas bioreģiona veidošanas aktualitātes un kopienas pieredzes stāsti ar vietējās sabiedrības iesaisti ilgtspējības iniciatīvās un sadarbību ar vietējām iestādēm un organizācijām. Šādas kopienu veidošanas iniciatīvas ir ļoti nozīmīgas, jo tās veicina sabiedrības iesaistīšanos un sadarbību kultūras un radošajā jomā, tādējādi veicinot aprites ekonomikas principu ieviešanu.


Viens no galvenajiem pieredzes apmaiņas mērķiem bija tikšanās ar Helsinku Uusimaa reģiona administrācijas pārstāvjiem, ar kuriem tika pārrunātas reģionālās aprites ekonomikas aktivitātes un tas, kā dažādas aktivitātes ir veicinājušas to, ka Somija ir kļuvusi par vienu no tīrākajām un zaļākajām valstīm pasaulē. Brauciens noslēdzās Helsinku centrālajā bibliotēkā “Oodi” ar pieredzes apmaiņu un stāstu par to, kā publiskās telpas ir iespējams izveidot pēc iespējas pieejamākas, atvērtākas sabiedrībai, neaizmirstot par ilgtspējību. Šīs iestādes veicina sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un iesaisti ilgtspējīgas attīstības iniciatīvās.


Pieredzes apmaiņas brauciens bija ne tikai informatīvs, bet arī iedvesmojošs. Tā laikā tika apskatītas inovatīvas pieejas atkritumu pārstrādei, vietējo kopienu iesaistē kultūras un radošajā jomā, kā arī publisko telpu nozīme kultūras, ilgtspējības un izglītības veicināšanā. Šī pieredze sniedza iespēju iegūt plašu un detalizētu priekšstatu par to, kā Somija ir sasniegusi ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī iedvesmu un idejas, kā šos principus varētu ieviest Latvijā un citur pasaulē. Šādas pieredzes apmaiņas programmas ir būtiskas, lai veicinātu starptautisku sadarbību un iegūtu iedvesmu no citu valstu inovācijām un ilgtspējības risinājumiem.


Pieredzes apmaiņa tika īstenota Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Pieredzes apmaiņa aprites ekonomikas principu ieviešanai, sabiedrības iesaistei un bioreģiona idejas attīstīšanai” ietvaros.
Commentaires


bottom of page