top of page
image (1).png

Dalāmies pieredzē21. februāra pēcpusdienā Radošo un digitālo industriju centrā ciemojās izglītības pārvalžu vadītāji. Tikšanās mērķis bija dalīties ar pieredzi koprades telpu izveidē un uzturēšanā, kā arī sniegt ieskatu par kvartāla “Rainis” attīstības gaitu.

 

Radošo un digitālo industriju attīstības vadītāja Amanda Strīģele iepazīstināja gan ar pieredzi koprades telpu radīšanā un uzturēšanā, gan ar Radošā un digitālā kvartāla "Rainis" attīstības posmiem, sākot ar idejas rašanos, plānošanu, projekta pieteikšanu, sadarbību ar jauno Eiropas bauhausu, sabiedrības iesaisti procesos un idejas attīstīšanā. Tika apspriesti arī sabiedrības iesaistes un kopienas veidošanas aspekti, kā arī pieejas, kā padarīt telpas pievilcīgākas uzņēmējdarbībai.

 

Tikšanās bija vērtīga pieredzes apmaiņas forma, kas ļāva dalībniekiem gūt jaunas zināšanas un idejas par koprades telpu veidošanu un uzturēšanu, kā arī par efektīvu kopienas līdzdalību projektu attīstībā.
Kommentare


bottom of page