top of page
image (1).png

Ar “dzelzs lentu” atklāta pirmā Cēsu radošā un digitālā kvartāla “Rainis” ēkaAizraujošs sākums Cēsu pilsētas sirdī ar pirmās renovētās ēkas atklāšanu Raiņa ielā 25, kas no ražošanas vienības kļuvusi par Radošo un digitālo industriju centru. Notikuma centrā ir bijušā "Cēsu neredzīgo biedrības mācību un ražošanas uzņēmuma" ēka, kas vairākus gadus bijusi gan nozīmīgs ekonomiskais, gan kultūras centrs. Ar entuziasmu un novatorisku pieeju, Cēsu pilsēta ir uzņēmusies atdzīvināt un transformēt šo teritoriju, padarot to par radošās un digitālās uzņēmējdarbības epicentru un kultūras dzirksteli, kas papildinās un padarīs krāšņāku Cēsu piedāvājumu. 


Lentas griešanas ceremonija simbolizēja sākumu jaunajam kvartāla dzīves ciklam. Pasākumā piedalījās Cēsu novada pašvaldības vadības pārstāvji, projektā iesaistītie kvartāla komandas locekļi, Būvvaldes pārstāvji, projekta īstenotāji, Latvijas neredzīgo biedrības pārstāvji, kā arī būtiski sadarbības partneri. Šis brīdis tika atzīmēts, izmantojot ne visiem ierasto lentu, bet armatūras stieni, kuru ar knaiblēm sadalīja gabalos, sasaucoties ar ēkas ražošanas vēsturi un tagadējo mērķi - veicināt radošumu un inovācijas. 


Ar vairāk nekā 327 radošajiem uzņēmumiem, kas jau darbojas Cēsīs, jaunais 945 kvadrātmetru lielais centrs nes ne tikai jaunas biroju telpas, bet arī kļūst par katalizatoru radošo ideju un digitālo inovāciju attīstībai. Bijušais Cēsu neredzīgo biedrības mācību un ražošanas uzņēmuma direktors Egons Zariņš komentē: "2008. gadā mēs sākām šo ceļu ar sapni par vietu, kas apvienotu uzņēmējdarbību un kultūru. Lai arī ekonomiskā krīze mūsu plānus ietekmēja, šodien, 16 gadus vēlāk, mēs redzam, ka mūsu vīzija ir kļuvusi par realitāti." 


Astoņus mēnešus ilgās pārbūves rezultātā, Raiņa ielā 25 ir tapusi gaiša un mājīga vide, kas gatava uzņemt jaunos rezidentus. Šīs telpas atspoguļo centienus saglabāt ēkas vēsturisko nozīmi, vienlaikus nodrošinot tai jaunu elpu un mērķi. Lai kļūtu par daļu no šīs inovatīvās kopienas, interesentiem ir iespēja piedalīties nomas izsolē, kas paredzēta 26. janvārī. Pirmajā nomas izsoles kārtā saņemti pieteikumi uz septiņām no astoņām kvartāla pieejamajām telpām.


Kvartāla koncepcija veidota, ievērojot Eiropas jaunā Bauhausa dizaina principus, ieturot sinerģiju starp veco un jauno, kā arī mūsdienu celtniecības standartus un komfortu. Ēkas iekštelpas ir kā jauna balta lapa, kurā katrs rezidents ienesīs savu dizainu un raksturu. Telpās integrēts vēsturiskais mantojums, atsedzot sarkanās ķieģeļu sienas kā dizaina elementu. Plašie logi ne tikai piepilda telpas ar gaišumu, bet arī veido ciešu saikni ar pilsētvidi, simbolizējot atvērtību un integrāciju. Vēl nesen kvartālu no pilsētas atdalīja mūris, tomēr nākotnē gan publiskā telpa, gan ēka kļūs par satikšanās vietu ne tikai uzņēmējiem, bet visiem. Ēkas rūsinātā apdare atgādina par tērauda priekšmetu ražošanas vēsturi, kā arī harmoniski sasaucas ar citiem pilsētas jaunajiem objektiem. Ēkas fasāde līdz ar kvartāla pilnveidošanos un attīstību arī mainīs savu izskatu, aprūsējot ar katru mirkli vēl izteiktāk un veidojot vēl dabīgāku sasaisti gan starp ēkām, gan kvartāla vērtībām. 


Ēkas pārbūves ātrums un sasniegtā kvalitāte ir prātam neaptverama un kvartāla komanda ir neizsakāmi pateicīga par ieguldīto darbu. Īpaši SIA Būvprojekts projektētājam Gintam Šķenderam un arhitektam Gatim Bergsonam, kā arī SIA Woltec pārstāvjiem Aleksandram Bimbirulim un Ģirtam Bērziņam.


Ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtošanas un ielas seguma atjaunošanas aktivitātes tiek īstenotas  “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā IV kārta” (projekta identifikācijas Nr.5.6.2.0/22/I/004) ietvaros.


Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.


Commentaires


bottom of page