top of page
Radošo un digitālo industriju centra telpu nomas izsole
Radošo un digitālo industriju centra telpu nomas izsole

piektd., 26. janv.

|

Cēsis

Radošo un digitālo industriju centra telpu nomas izsole

Radošais un digitālais kvartāls “Rainis”, kas top par vietu māksliniekiem, inovatoriem un radošiem prātiem, tuvojas atklāšanai. Šī ir unikāla iespēja kļūt par kvartāla ekosistēmas daļu. Nomas izsole ir ne tikai iespēja nodrošināt telpu, kas atbilst jūsu radošajām vajadzībām, bet arī novieto jūs iedv

Registration is closed
See other events

Laiks un norises vieta

2024. g. 26. janv. 08:00 – 10:00

Cēsis, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu pilsēta, Cēsu novads, LV-4101, Latvia

Par pasākumu

Cēsu novada pašvaldība nodod nomā, uz 2 (diviem) gadiem, ja nomai noteiktajā termiņā

(23.01.2024. plkst.17.00) pieteicies vairāk par vienu pretendentu, rīkojot nomas tiesību izsoli, uz Cēsu novada pašvaldības nomas objektiem – nedzīvojamām telpām ēkā Raiņa ielā 25, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 0052 407 003, 543,3 m2 platībā, turpmāk – Nomas objekts, ar mērķi – komercdarbības īstenošanai.Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena 4,98 EUR/m2 (četri euro un 98 centi par kvadrātmetru), bez pievienotās vērtības nodokļa, neieskaitot maksu par komunālajiem pakalpojumiem.

Par nomas izsoli: https://www.rainakvartals.lv/post/nomas-ties%C4%ABbu-izsole-telp%C4%81m-%C4%93k%C4%81-rai%C5%86a-iel%C4%81-25-c%C4%93sis-c%C4%93su-novads

Share this event

bottom of page